اینستاگرام نمایندگی فروش 1732 کرمان موتور

بررسی مشخصات فنی خودرو جک JAC

KMC K7
نام خودرو: KMC K7

جک S5 فیس‌لیفت (نیوفیس)
KMC T8 (جک T8)
نام خودرو: KMC T8 (جک T8)

جک S4
نام خودرو: جک S4

جک S5 اتومات
نام خودرو: جک S5 اتومات

جک J4 اتومات
نام خودرو: جک J4 اتومات

جک S3 اتومات
نام خودرو: جک S3 اتومات

جک S5 دنده ای
نام خودرو: جک S5 دنده ای

جک J5 اتومات
نام خودرو: جک J5 اتومات

جک J5
نام خودرو: جک J5