ویدیو خودرو

اولین چهارشنبه آموزشی کرمان موتور - قسمت اول آموزش JAC-S5

پنج شنبه 19 تیر 1399 ساعت 15:32

اولین چهارشنبه آموزشی کرمان موتور ....
قسمت اول آموزش JAC-S5
بر روی IG TV اینستاگرام کرمان موتور قرار گرفت 
این هفته آموزش استفاده از ریموت خودرو و قابلیت هایش

1دیدگاه