اینستاگرام نمایندگی فروش 1732 کرمان موتور

توصیه هایی ساده در مورد نگهداری خودرو

1398-02-31 آموزش خودرو
توصیه هایی ساده در مورد نگهداری خودرو

1- هر 20 هزار کیلومتر شمع خودرو تعویض گردد.
2- صافی بنزین و لنت ترمز هر 15 هزار کیلومتر تعویض شود.
3- از تمیز کردن فیلتر هوا جدا خودداری کنید، زیرا ذرات موجود در آن سرطان زا می‌باشد.
4- ماهی یک بار کولر خودرو را به مدت چند دقیقه، جهت مخلوط شدن گاز با روغن مخصوص آن و جلوگیری از فاسد شدن آن روشن نمایید.
5- با روشن شدن چراغ stop خودرو را متوقف نموده و با نمایندگی تماس بگیرید.
6- در اول صبح بعد از روشن نمودن خودرو نیازی به گرم کردن خودرو در حالت توقف نیست و در کمتر از یک دقیقه خودرو را حرکت دهید و مسافت یک کیلومتر را با دنده 1 و 2 برانید.

شما هم می‌توانید در مورد این مطلب نظر بدهید.