اینستاگرام نمایندگی فروش 1732 کرمان موتور

١٠ مشكل ترمز خودرو كه هر صاحب خودرويى بايد آن را بداند

1396-03-21 آموزش خودرو
١٠ مشكل ترمز خودرو كه هر صاحب خودرويى بايد آن را بداند
نظرات: 2

هر راننده اى بايد بداند كه مشكلات مربوط به ترمز خودرو را چگونه چك كند. روتور تاب خورده، شلنگ ترمز سوراخ دار و جير جيز ترمز از شايع ترين مشكلات ترمز هستند.
آيا ترمز خودروى شما صدايى مانند جير جير توليد مى كند؟ خودرو به يك سمت كشيده مى شود؟ و يا يه گدال بزرگ روغن در كف پاركينگ شما به وجود آمده است؟ تمام اين عوامل نشانه ى وجود مشكل در سيستم ترمز است.
ترمز يك وسيله ى نقليه يك بخش ضرورى و مهم براى ايمنى خودرو و سرنشينان آن است. در حالى كه سيستم ترمز به خودى خود قابل اعتماد است اما نياز به تعمير و نگه دارى درست دارد. همچنين افزايش عمر خودرو معمولاً مشكلاتى را در سيستم ترمز به وجود مى آورد.

ترمز چگونه كار مى كند؟

سيستم ترمز بيشتر خودروهاى مدرن كاسه اى يا ديسكى است. در ترمز ديسكى از يك روتور استفاده مى شود كه به كمك توپى چرخ، كاليپر، لنت هاى ترمز و يك سيستم هيدروليك به سرعت باعث توقف خودرو مى شود.
هنگامى كه پدال ترمز فشار داده مى شود، سيستم هيدروليك فشار و ضربه ى وارد شده بر روى پدال را انتقال مى دهد در نتيجه كاليپر باعث مى شود لنت ترمز بر روى روتور فشار وارد كند كه باعث كاهش سرعت خودرو مى شود و در نهايت باعث توقف آن مى شود.
سيستم ترمز كاسه اى نيز در اصل همين كار را انجام مى دهد. زمانى كه پدال ترمز فشار داده مى شود سيستم هيدروليك اين فشار را انتقال مى دهد در نتيجه لنت هاى ترمز به كاسه ى چرخ مى چسبد كه به توپى چرخ متصل است. در نتيجه سرعت خودرو كاهش مى يابد و خودرو متوقف مى شود.
سيستم هاى ترمز مدرن بسيار قابل اعتماد هستند، اما اين سيستم ها از قطعات بسيار زيادى درست شده اند كه معمولاً احتياج به تعمير يا جايگزينى دارند.

 

١٠ مشكل براى ترمز كه هر راننده اى بايد بداند.

 

لنت ترمز: لنت ترمز فرسوده باعث افزايش مسافت ترمزگيرى مى شود و همچنين باعث مى شود كه دو قسمت فلزى در ترمز به هم برخورد كنند و سطح روتور آسيب ببيند. اگر سطح لنت ترمز ترك بردارد( كه بيشتر در اثر بيش از اندازه گرم شدن آن به وجود مى آيد.) در زمان ترمز گيرى ترمز صداى جير جير يا جيغ زدن توليد مى كند. اگر لنت ها و روتور بيش از اندازه گرم شوند مسافت توقف افزايش مى يابد. اگر در زمان ترمزگيرى صداى جير جير مى شنويد زمان تعويض لنت هاى ترمز است.

 

روتور: سطح روتور بايد كاملاً صاف باشد تا بتواند با كمك لنت ترمز خودرو را متوقف كند. اگر سطح روتور بر اثر گرما آسيب ديده باشد در زمان ترمز گيرى پدال ترمز دائماً بالا پايين مى رود. اگر سطح روتور بر اثر حرارت زياد آسيب ديده باشد رنگ آن به آبى و بنفش تغيير خواهد كرد و در نتيجه ترمز به خوبى كار نخواهد كرد.

 

نشتى: نشتى در سيستم ترمز بيشتر در بخش هيدروليك اتفاق مى افتد. اگر پدال ترمز پايين تر از حد معمول قرار دارد، نشان دهنده ى وجود نشتى در سيستم ترمز است. نشتى در ترمز باعث كم شدن روغن ترمز مى شود و نهايتاً ترمز ديگر كار نخواهد كرد. نشتى بايد به سرعت رسيدگى شود. وجود لكه ى روغن بر روى كف پاركينگ نشانه ى وجود نشتى است.
چسبيدن لنت ترمز به روتور: کالیپر ترمز باعث می شود لنت های ترمز به سطح روتور بچسبند و در نهایت خودرو متوقف شود. اگر نگهدارنده و پین های گیره ترمز که پیستون ها روی آن قرار دارند خراب شوند، لنت ها و روتور دائم درگیر می شوند و به هم ميچسبند. در این حالت معمولاً خودرو به یک سمت کشیده می شود، در نتیجه لنت های ترمز و روتور بیش از اندازه گرم می شود و به سرعت فرسوده می شوند. همچنین بر اثر چسبندگی لنت ها و روتور شتاب گیری خودرو نیز كم مى شود. درگیر بودن دائمی لنت ترمز با سطح روتور بیشتر از یک مشکل است، این مسئله می تواند مشکلات زیادی را به وجود بياورد و باید هرچه زودتر اين مشكل بر طرف شود.

 

روتور فرسوده: فشار زیاد به روتورهای ترمز می تواند باعث تاب خوردن و فرسوده شدن آن شود. رانندگی در خارج شهر و سطوح ناهموار مانند کوه یا بکسل کردن خودروهای دیگر می توانند باعث ایجاد تاب خوردگی در روتورها شود. حتی پارک کردن در کنار سیستم های خودکار پاشش آب می تواند باعث ایجاد مشکل در روتورها شود. زیرا آب سرد به روتور ها پاشيده مى شود و باعث ایجاد مشکل در روتورها می شود. روتورهای تاب خورده در زمان ترمزگیری معمولاً باعث ایجاد مشکل در فرمان می شود و لرزش به وجود مى آورند. روتورهای تاب خورده همچنین باعث افزایش مسافت ترمزگیری می شود یا اینکه ترمز ضد قفل قبل از موعد مقرر درگیر می شود.
 
‏Brake Fade: به حالتی گفته می شود که به علت کاهش اصطکاک بین روتور و لنت ترمز، قدرت ترمز گیری کم می شود. اگر وسیله ی نقلیه بیشتر از حالت معمول طول می کشد تا متوقف شود به احتمال زیاد مشکل کم شدن اثر ترمزگیری رخ داده است. در بیشتر مواقع این مسئله یک مشکل کوتاه مدت است اما می تواند مدت طولانی طول بکشد. برای مثال رانندگی کردن در سرازیری به مدت طولانی می تواند باعث گرم شدن ترمزها شود و باعث شود لنت های ترمز و روتور به خوبی كار نكنند. زمانی که ترمزها دوباره خنک شوند باید دوباره به حالت عادی خود برگردند و قابلیت خود را دوباره به دست بیاورند. Brake Fade می تواند به صورت موقتی باشد، سپس باید لنت های ترمز و روتورها تعویض شوند. این از اولین نشانه های گرم شدن بیش از اندازه ی ترمزها است و می تواند به لنت ها و روتورها آسیب بزند.
 
دود کردن ترمزها: دود کردن ترمزها می تواند شرایط خیلی خطرناکی را ایجاد کند. گرم شدن بیش از حد ترمزهایی که دود می کند به این معنی است که لنت های ترمز در حال سوختن است و یا اینکه چیزی بر روی ترمزها چکه می کند. اگر این اتفاق بیفتد، لنت ها ممکن است برق افتاده باشند( اشاره به آیینه شدن لنت ترمز دارد.)و بر عملکرد ترمزها اثر بگذارد.
 
چراغ ترمز: اگر چراغ ترمز خودرو روشن شود این مسئله می تواند جدی باشد و نشان دهنده ی یک مشکل جدی در سیستم ترمز باشد. در بیشتر مواقع نشان دهنده ی وجود مشکل در سیستم هیدرولیک است و وسیله ی نقلیه باید هرچه زودتر بازرسی و تعمیر شود. اگر چراغ ترمز روشن شد به هیچ عنوان با وسیله ی نقلیه تان رانندگی نکنید این کار اصلاً امن نیست. در بعضی وسایل نقلیه این چراغ وظیفه ی دیگری نیز دارد و نشان می دهد ترمز دستی بالا است.
 
مشکل در شلنگ ها: شلنگ معیوب یا آسیب دیده می تواند باعث شود تا کالیپرها به صورت یکنواخت کار نکنند. در نتیجه هنگام ترمزگیری خودرو به یک طرف منحرف می شود. اگر در هنگام ترمزگیری این اتفاق می افتد هرچه زودتر باید سیستم ترمز چک شود. بعضی مواقع فشار روغن ترمز در کالیپر بر اثر شلنگ های ایراد دار به خوبی منتقل نمی شود و مشکل ايجاد می کند.
 
ترمز دستی: احتمال این وجود دارد که هنگام رانندگی فراموش کنید که ترمز دستی را آزاد کنید، در نتیجه عملکرد خودرو دچار مشکل می شود و ممکن است سیستم ترمز آسیب ببیند. اگر فکر می کنید خودرو به سختی شتاب می گیرد یا شما صدای صوت و جير جير می شنوید، ترمز دستی را چک کنید و مطمئن شوید که بالا نيست. اگر مدت زمان طولانی با ترمز دستی بالا حرکت کنید ممکن از بعد از آزاد کردن آن خودرو دیگر حرکت نکند.

2 نظر

شما هم می‌توانید در مورد این مطلب نظر بدهید.

 • رامین

  رامین (مهمان)

  1396-08-08

  با عرض سلام و تشکر از پاسخ دهی شما


  من هفته قبل یک دستگاه جک s5 دنده ای تحویل گرفتم فقط یک مشکل با ترمز آن دارم و اینکه پدال ترمز خیلی سفت است و در ترافیک وقتی به پدال فشار میاورم بدلیل سفت بودن نمیشه ترمز آرام گرفت و عموما باعث تکان و حرکت رو به جلوی سرنشینان میشود  


  میخواستم بدانم همه جک ها اینچنین هستند یا خیر؟


  اگر جواب منفی هست باید تا زمان بازدید اولیه صبر کنم یا زودتر میتوانم ببرم نمایندگی تعمیر؟


  با تشکر


  • مدیریت

   نمایندگی مجاز 1732 کرمان موتور (مدیریت نمایندگی)

   1396-08-09
   نقل قول کردن : رامین
   با عرض سلام و تشکر از پاسخ دهی شما
   من هفته قبل یک دستگاه جک s5 دنده ای تحویل گرفتم فقط یک مشکل با ترمز آن دارم و اینکه پدال ترمز خیلی سفت است و در ترافیک وقتی به پدال فشار میاورم بدلیل سفت بودن نمیشه ترمز آرام گرفت و عموما باعث تکان و حرکت رو به جلوی سرنشینان میشود  
   میخواستم بدانم همه جک ها اینچنین هستند یا خیر؟
   اگر جواب منفی هست باید تا زمان بازدید اولیه صبر کنم یا زودتر میتوانم ببرم نمایندگی تعمیر؟
   با تشکر

   با سلام


   به نمایندگی بفرمایید آپدیت ترمز انجام دهند.


   هر زمان می توانید به نمایندگی مراجعه فرمایید.