شرکت کرمان موتور شرایط فروش محصولات کرمان موتور را در اسفند ماه 97 اعلام کرد.