رونمایی کرمان موتور از جک S5 - کرمان موتور در نمایشگاه خودروی تبریز از یک شاسی بلند جدید رونمایی کرده و این بار نیز به سراغ شریک چینی خود یعنی شرکت جک (JAC) رفته است. ...
لوازم مورد نیاز خودرو لوازم مورد نیاز خودرو