با سلامبا اجازه مدیریت سایت مطلبی در مورد تجربه سفر با جک j5 اتوماتیک را براتون قرار میدم.این مطلب به علت طولانی بودن در چند قسمت ارائه میشه.   قسمت اولدوستان در فرصتي که پيش امد با کمک و همراهي دوستان توانستم يک مسافرت به نسبت طولاني با جک ومقايسه با خودروهاي همسفر داشته باشم که گزارش ان به شزح زير است صبح يک روز بهاري (93/1/4)به دعوت يکي از دوستان براي شرکت در مجلس شادي پسرش و بنا به احترام به اين دوست عزيز و با وجود کسالتي که داشتم و در خواست خانواده و ديگر دوستانکه انها نير دعوت شده بودن از مبدا شهرکرد به مقصد بابل (روستاي کمانگر )عازم شديم که در اين سفر تعداي از اقوام و دوستان ما را همراهي ميکردند که هر کدام داراي خودروهاي متناسب مسافرت بودند

قسمت دومصبح زود بعد از نماز دوباره به سمت تهران به راه افتاديم .......هنگام شروع حرکت وضعيت لاستيک ها چک کردم (به دليل خرابي سيستم نشانگر ميزان فشار تاير ها که قبلا به دوستان اعلام کرده بودم که با چند بار مراجعه به نمايندگي رفع نشد ) تا ببينم تغيیر ایجاد نشده باشد تنها کاري که قبل از حرکت انجام شده بود تنظيم باد لاستيکها با نيتروژن بودکه به توصيه دوستان در سايت انجام شد که هم صداي لاستيک به نظر ميرسد کمتر شده بود و هم خودرو گويا کمي نرمتر ولي به اين تغييرات يه طور محسوس نبود اما ميشد ان را حس کرد بعد يک چک اپ ناشيانه

قسمت چهارمبعد از استقبال گرم ميزبان وارد خانه زيباي روستايي با سقف سفالي و محوطه زيباي داخل منزل شديم و.....پس از ورود به منزل و قرار گرفتن در جو حاکم که مملو از جنب و جوش و شادي براي تهيه و تدارکات جشن در پيش رو بود کلاميزان کمي خستگي که احساس ميکرديم نيز از بين رفت با پذيرايي بي نظير و مهمان نوازي وِِيژه منطقه شمال