محصولات در یک نگاه

محصولات لیفان
 

لیفان ۶۲۰ - ۱۸۰۰ سی سی

موتور Tritec
حجم موتور ۱۷۹۴
Euro IV
و ...

 

لیفان ایکس ۶۰

موتور LFB479Q
حجم موتور ۱۷۹۴
Euro IV
و ...

 

لیفان 820

موتور Tritec
حجم موتور 2373
Euro V
و ...

 

لیفان X50

موتور Tritec
حجم موتور 1498
Euro V
و ...

محصولات جک
 

جی 5 - 1500 - دنده ای

موتور HFC4GB2.3C
حجم موتور ۱۴۹۹
Euro IV
و ...

 

جی 5 - 1800 - اتوماتیک

موتور 4G93D
حجم موتور 1834
Euro IV
و ...

 

اس 5

موتور HFC۴GA۳,۱D
حجم موتور 1997
Euro V (یورو ۵)
و ...

 

اس 5 اتوماتیک

موتور HFC۴GA۳,۱D
حجم موتور 1997
Euro V (یورو ۵)
و ...