نمایندگی مجاز 1732 کرمان موتور

فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق، پلاک 93

۰۲۱-۴۴۰۲۳۹۲۶
۰۲۱-۴۴۰۲۴۷۹۱
۰۲۱-۴۵۸۹۵