اخبار خودرو

هشدارهایی در خصوص ابطال یا به خطر افتادن گارانتی خودرو

هشدارهایی در خصوص ابطال یا به خطر افتادن گارانتی خودرو
شنبه 28 دی 1398 ساعت 16:51

عدم توجه به مواردی از قبیل موارد ذیل، منجر به ابطال کامل گارانتی خودرو و یا ابطال گارانتی بخش های مختلف آن خواهد شد که توجه به این موارد برای مالکین و استفاده کنندگان از محصولات کرمان موتور ضروری می باشد:
✓ عدم انجام سرویس اولیه
✓ عدم انجام سرویس های ادواری خودرو در نمایندگی های خدمات پس از فروش شرکت کرمان موتور
✓ انجام هرگونه خدمات )مکانیکی، سیستم تعلیق، الکتریکی و ..( بر روی خودروهای محصولات کرمان موتور، در خارج از
شبکه خدمات پس از فروش کرمان موتور، که علاوه بر احتمال بروز عواقب جبران ناپذیرمالی و جانی، منجر به ابطال
گارانتی خودرو می گردد.
✓ استفاده از قطعات غیر شرکتی برای سرویس های ادواری و تعمیرات خودرو
✓ مواردی که به تشخیص شرکت بم خودرو، نقص فنی خودرو، ناشی از عدم انجام به موقع سرویس های ادواری و
تعمیرات باشد.
✓ دستکاری کیلومتر کارکرد خودرو
✓ تغییر کاربری خودرو
✓ بروز تصادف و یا واژگونی خودرو

0دیدگاه