اخبار خودرو

خودروسازان دنبال شرکای جدید برای تولید خودروی مشترک باشند

خودروسازان دنبال شرکای جدید برای تولید خودروی مشترک باشند
پنج شنبه 19 تیر 1399 ساعت 15:32

وزیر صمت گفت: به خودروسازان توصیه کردیم تولید مشترک خودرو را با شرکای جدید پیگیری کنند.

رضا رحمانی در حاشیه دیدار با فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه تولید خودروی مشترک گفت: از آنجا که عملکرد برخی شرکای سابق در زمان تحریم مناسب نبود، به خودروسازان توصیه کردیم تولید مشترک خودرو را با شرکای جدید پیگیری کنند.

وی افزود: تولید خودرو‌های مشترک، همیشه در برنامه بوده و به تعداد شرکت‌های تولیدکننده، این موضوع می‌تواند مصداق داشته باشد.

وی با بیان اینکه این موضوع دولتی نیست، اضافه کرد: شرکت‌ها خودشان با هم مذاکره دارند از آنجا که عملکرد برخی شرکای سابق در زمان تحریم مناسب نبود، به شرکت‌ها توصیه کردیم سراغ شرکای جدید از کشور‌های جدید بروند.

وزیر صنعت افزود: تاکید شده تا خودروسازان به منظور تامین منابع مالی خود اموال مازاد خود را واگذار کنند. به وزیر امور اقتصادی و دارایی گفتم ایران خودرو در بانک پارسیان سهام دارد هر موقعی که مقرر کنید و در هر دفتری که مشخص کنید حضور پیدا می‌کنیم و کار واگذاری را انجام می‌دهیم.

1دیدگاه