اخبار خودرو

احتمال سهمیه بندی بنزین در بودجه سال آینده

احتمال سهمیه بندی بنزین در بودجه سال آینده
پنج شنبه 17 مهر 1398 ساعت 20:52

وزیر نفت احتمال سهمیه‌بندی بنزین در بودجه سال آینده را رد نکرد.

بیژن زنگنه در حاشیه پنجمین کنگره راهبردی نفت و نیرو درپاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال سهمیه بندی بنزین در بودجه سال آینده گفت: در این زمینه هرچیزی ممکن است.

وی درباره محدود شدن میزان سوخت گیری با کارت سوخت جایگاه داران هم گفت: دلیل کم شدن این است که مردم از کارت خود استفاده کنند، زیرا کارت جایگاه برای سوختگیری نیست و خودرو‌ها باید با کارت شخصی بنزین دریافت کنند.

زنگنه ادامه داد: قرار بر این بود که سهمیه کارت سوخت جایگاه‌داران کاهش یابد تا مردم از کارت سوخت خودشان استفاده کنند، چرا که کارت سوخت جایگاه‌داران برای سوخت‌گیری نیست و تنها باید زمانی مورد استفاده قرار گیرد که مشکلی برای کارت سوخت شخصی افراد به وجود آمده باشد.

وزیر نفت در پاسخ به این سوال که آیا احتمال کاهش سهمیه مجدد کارت سوخت جایگاه‌داران وجود دارد، ادامه داد: امکان دارد میزان سهمیه کارت سوخت جایگاه‌داران باز هم کاهش یابد، لذا لازم است تا تمام صاحبان خودرو از کارت سوخت شخصی خودشان استفاده کنند.

0دیدگاه