اخبار خودرو

آزاد شدن واردات خودروهای هیبریدی و الکتریکی

آزاد شدن واردات خودروهای هیبریدی و الکتریکی
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 15:29

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف باشند.

به گزارش ایسنا؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یک شنبه مواد 4 و 5 طرح ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق ماده 4 واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج سال فراهم کند. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده 3 این قانون تامین می‌شود.
طبق مصوبه مجلس در ماده 5، وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/ 11/ 1390 مکلف است در افق سند چشم انداز 20 ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خوردوسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد.
آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت 3 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق‌ها و انجمن‌های تخصصی تولید ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

حال بر اساس این خبر باید ببینیم که کدام خودروهای هیبریدی امکان ورود به بازار ایران را پیدا می کنند و آیا می توان از هرگونه خودروی الکتریکی و هیبریدی استفاده کرد؟ برخی احتمال می دهند که در ابتدا محدودیت قیمتی برای واردات خودروهای الکتریکی و هیبریدی اعمال شود تا بحث ارزبری نیز قابل کنترل باشد. همچنین بر اساس تحلیل کارشناسان مختلف، تنها خودروهای هیبریدی می توانند از این پس وارد بازار ایران شوند که طرح تولید نشان تجاری آن ها در ایران وجود داشته باشد.

0دیدگاه