آموزش خودرو

نکات فنی و کاربردی

نکات فنی و کاربردی
چهارشنبه 15 مرداد 1398 ساعت 20:23

- سیاه شدن روغن به معنای عدم کیفیت آن و معیار تعویض روغن نیست.

- گریس روی قطب های باتری مانع سولفاته شدن سر کابل باتری نمی شود.

-  درجا کار کردن موتور خودرو در فصل سرما روش مناسبی برای گرم کردن خودرو نیست .خودرو را در حال حرکت گرم کنید.

-  از ساسات فقط برای روشن کردن خودرو در هوای سرد استفاده کنید.

-  ترموستات خودرو را هرگز باز نکنید.

-  برای توقف بیش از 2 دقیقه خودرو را خاموش کنید.

-  سرعت زیاد و ترمزهای ناگهانی , مصرف سوخت را تا 50 درصد افزایش می دهد .

-  با افزایش سرعت , مصرف سوخت را به طور تصاعدی بالا می برد.

-  در سرعت 125 کیلومتر مصرف سوخت تقریبا دو برابر می شود .اگر با 125 کیلومتر برانید دوبرابر وقتی که 80 می رانید هزینه سوخت دارید .

-  برای روشن کردن خودرو از فشار دادن مستمر پدال گاز خودداری نمائید.

-  در شروع باران لغزندگی سطح معابر چند برابر می شود.

-  در برابر هر 10 کیلومتر سرعت در ساعت , در شب و تاریکی معادل 6 متر از عمق بینایی کاسته می شود.

-  در شب 16 کیلومتر کمتر از سرعت خود در روز حرکت کنید.

-  ضدیخ فقط برای زمستان و فصل سرما نیست

0دیدگاه