آموزش خودرو

مهمترین علت تصادف جادهای چیست؟

مهمترین علت تصادف جادهای چیست؟
پنج شنبه 27 تیر 1398 ساعت 14:29

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: عدم توجه به جلو با سهم 34 درصد مهمترین علت رخداد تصادفات جاده‌ای در خرداد بوده است.

به گزارش فارس، سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اعلام خبر فوق اظهار داشت: بر اساس تجزیه و تحلیل آمارها در خرداد امسال عدم توجه به جلو با سهم 34 درصدی مهمترین علت رخداد تصادفات جاده‌ای بوده است و پس از آن تخطی از سرعت مطمئنه با سهم 208 درصد در رتبه دوم قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه انحراف به چپ با سهم 13.6 درصد و عدم رعایت حق تقدم با سهم 12.2 درصد در رتبه‌های بعدی مهمترین علت رخداد تصادفات برون‌شهری در خرداد بوده‌اند خاطرنشان کرد: پس از این عوامل به ترتیب خستگی و خواب آلودگی با 51 درصد، تغییر مسیر ناگهانی با 2.5 درصد، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با 1.7 درصد و حرکت در خلاف جهت، عدم رعایت فاصله طولی و نقص فنی هر کدام با 1.3 درصد دیگر علل رخ داده تصادفات برون شهری در خردادبوده‌اند.

0دیدگاه