آموزش خودرو

تهویه مطبوع

تهویه مطبوع
یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 18:45

سیستم تهویه مطبوع خودروها جهت فراهم نمودن آسایش سرنشینان طراحی شده است که در فصول مختلف سال همواره دمای ثابت و مطبوع را در داخل کابین خودرو داشته باشند ، اما باید به این نکته توجه کرد که نگهداری صحیح و مراقبت از این سیستم باعث افزایش عمر قطعات این مجموعه می گردد . دکمه A/C برای خاموش و روشن نمودن کمپرسور کولر بروی پنل تهویه قرار دارد و عموما در تابستان برای خنک کردن کابین مورد استفاده قرار می گیرد ولی استفاده از این دکمه در فصل های دیگر در جهت از بین بردن رطوبت داخل خودرو نیز باعث میشود که گاز و روغن داخل سیستم تهویه مطبوع به گردش در بیاید و از سرعت کاهش عمر سیستم بکاهد . لذا همواره توصیه میگردد که حداقل هفته ای یک بار چند دقیقه با زدن این دکمه سیستم را فعال کنید .
در خودروهای مجهز به سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک استفاده از دکمه Auto ، با توجه پیش فرض ایجاد هوای خشک و مطبوع بصورت اتوماتیک A/C را روشن می نماید

0دیدگاه